service en bereikbaarheid

De praktijk neemt deel aan de service en bereikbaarheids module van VGZ. Dit houdt in dat wij:

  1. een avond spreekuur hebben
  2. er via de mail herhaalrecepten aangevraagd kunnen worden
  3. er via de site afspraken gemaakt kunnen worden
  4. wij de kwaliteit en service controleren door middel van een patienten enquete