Medisch Centrum

Wij zijn gehuisvest in het medisch centrum Oudewater.

In het medisch centrum zijn 3 huisartsen praktijken, de apotheek, fysiotherapie, diethiek, logopedie, thuiszorg, maatschappelijk werk, de GGD, verloskunde, en ergotherapie gehuisvest.

 Zie voor meer informatie www.mcoudewater.praktijkinfo.nl