Klachten

Een goed contact met uw huisarts is belangrijk. Bent u over bepaalde zaken niet tevreden, bespreek die dan met ons. Wij hebben hiervoor een interne klachten procedure, waarbij we uw klacht nader zullen bekijken. U kunt hiervoor het klachtenformlier downloaden van onze site.

Mochten we er desondanks niet uitkomen dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.De klachten functionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwlijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE: www.skge.nl

De klachtenfunctionaris is te bereiken via telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschillencommissie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patienten en uit leden namens de huisartsen.

Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl